WSPÓŁPRACA

Jeżeli jesteś nauczycielem języka niemieckiego zainteresowanym nauczaniem online, prześlij nam swoje CV.

Nasze oczekiwania

  • Jesteś nauczycielem - magistrem filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej, lub masz inny tytuł uprawniający Cię do nauczania.

  • Ponadto ukończyłeś szkołę lub studiowałeś, lub przebywasz regularnie w jednym z krajów języka niemieckiego.

  • W pracy dydaktycznej wykorzystujesz nowoczesne technologie edukacyjne.

  • Masz doświadczenie dydaktyczne, które potrafisz udokumentować.

  • Masz zdystansowany stosunek do dydaktyki szkolnej.

  • Jesteś otwarty na ewentualną konstruktywną korektę Twoich działań dydaktycznych.

  • Starasz się kreować swoje lekcje zajmująco.

  • Potrafisz motywować.

  • Masz dostęp do szerokopasmowego Internetu.

  • Jesteś gotowy do pracy w godzinach popołudniowych lub wieczornych.