METODYKA

Kompetencje językowe

Kładziemy nacisk na zrównoważone nauczanie wszystkich czterech kompetencji językowych. Rozumiemy jednak, że przedstawiciele różnych zawodów w różnym stopniu potrzebują umiejętności mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem. Dlatego też osiąganie celów nauczania w zakresie wszystkich tych kompetencji przebiega w deutschschule PL zawsze z uwzględnieniem potrzeb Ucznia.