NAUKA +KURSY NIEMIECKIEGO ONLINE

kurs języka niemieckiego w parach
 • cena: 120 zł/1 lekcja dla 2 osób

 • lekcja = 60 min.

 • lekcja w czasie rzeczywistym przez komunikator

 • bezpłatna lekcja próbna

 • tryb standardowy: 1 lekcja/tydzień

 • tryb intensywny: od 2 lekcji/tydzień

 • nauka języka nienieckiego online z nauczycielem

 • harmonogram powtórek

 • język niemiecki ogólny (A1 - B2/C1)

 • bilans znajomości języka niemieckiego

 • indywidualny plan nauki

 • zeszyt online

 • tablica wirtualna

 • możliwość przeniesienia lekcji na inny termin

 • płatność za 4 lekcje z góry

kurs niemieckiego indywidualny
 • cena: 100 zł/1 lekcja dla 1 osoby

 • lekcja = 60 min.

 • lekcja w czasie rzeczywistym przez komunikator

 • bezpłatna lekcja próbna

 • tryb standardowy: 1 lekcja/tydzień

 • tryb intensywny: od 2 lekcji/tydzień

 • nauka języka nienieckiego online z nauczycielem

 • harmonogram powtórek

 • język niemiecki ogólny (A1 - B2/C1)

 • bilans znajomości języka niemieckiego

 • indywidualny plan nauki

 • zeszyt online

 • tablica wirtualna

 • możliwość przeniesienia lekcji na inny termin

 • płatność za 4 lekcje z góry

kurs niemieckiego dla firm
 • cena: do uzgodnienia

 • lekcja = 60 min.

 • lekcja w czasie rzeczywistym przez komunikator

 • bezpłatna lekcja próbna

 • tryb standardowy: 1 lekcja/tydzień

 • tryb intensywny: od 2 lekcji/tydzień

 • nauka języka nienieckiego online z nauczycielem

 • harmonogram powtórek

 • język niemiecki ogólny (A1 - B2/C1)

 • bilans znajomości języka niemieckiego

 • indywidualny plan nauki

 • zeszyt online

 • tablica wirtualna

 • możliwość przeniesienia lekcji na inny termin

 • płatność za 4 lekcje z góry

Poziomy zaawansowania kursów a kompetencje językowe*

Kursy języka niemieckiego online na poziomie A1

Nauka języka niemieckiego online osób aspirujących do poziomu zaawansowania A1 jest ukierunkowana na zdobycie kompetencji językowych, pozwalających na komunikację na poziomie początkującym. Absolwent tego poziomu wykazuje się następującymi kompetencjami językowymi:

Słuchanie - Hören

Rozumie znajome słowa i bardzo proste zdania, które odnoszą się do niego, jego rodziny lub konkretnych rzeczy znajdujących się w otoczeniu, w którym zazwyczaj przebywa, pod warunkiem, że rozmówcy mówią powoli i wyraźnie.

Czytanie - Lesen

Rozumie znajome nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. na szyldach, plakatach lub w katalogach.

Mówienie - Sprechen

Potrafi komunikować się w prosty sposób, jeśli druga osoba jest skłonna powtórzyć coś wolniej lub powiedzieć coś inaczej, i pomaga jej sformułować to, co próbuję powiedzieć. Potrafi zadawać proste pytania i odpowiadać na nie, o ile dotyczą one tematów, które są bezpośrednio potrzebne i bardzo znane.

Potrafi za pomocą prostych zwrotów i zdań opisać ludzi, których zna i opisać swoje miejsce zamieszkania.

Pisanie - Sprechen

Potrafi napisać widokówkę, np. z krótkimi pozdrowieniami z wakacji. Potrafi wypełnić formularze, np. w hotelu, wpisując w nim swoje dane personalne.

Kursy języka niemieckiego online na poziomie A2

Nauka języka niemieckiego online osób aspirujących do poziomu zaawansowania A2 jest ukierunkowana na zdobycie kompetencji językowych, pozwalających na komunikację na poziomie podstawowym. Absolwent tego poziomu wykazuje się następującymi kompetencjami językowymi:

Kursy języka niemieckiego online na poziomie A2

Słuchanie - Hören

Rozumie poszczególne zdania i najczęściej używane słowa, jeśli chodzi o rzeczy, które są dla niego ważne (np. bardzo proste informacje dotyczące jego osoby i rodziny, zakupów, pracy, okolicy. Rozumie istotę krótkich, jasnych i prostych komunikatów i ogłoszeń.

Czytanie - Lesen

Potrafi czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych, codziennych tekstach (np. ogłoszenia, broszury, menu czy rozkłady jazdy) oraz rozumie krótkie, proste listy osobiste.

Mówienie - Sprechen

Potrafi komunikować się w prostych, rutynowych sytuacjach, w których chodzi się o prostą i bezpośrednią wymianę informacji pozostających w związku ze znajomymi tematami i czynnościami. Potrafi przeprowadzić bardzo krótką rozmowę, ale zwykle nie rozumiem na tyle, by samodzielnie kontynuować rozmowę.

Potrafi przy pomocy wielu zdań i prostych środków językowych opisać na przykład swoją rodzinę, inne osoby, swoją sytuację życiową, swoje wykształcenie oraz swoją obecną lub ostatnią aktywność zawodową.


Mówienie - Sprechen

Potrafi pisać krótkie, proste notatki i wiadomości. Potrafi napisać bardzo prosty list osobisty, na przykład z podziękowaniami.

Kursy języka niemieckiego online na poziomie B1

Nauka języka niemieckiego online osób aspirujących do poziomu zaawansowania B1 jest ukierunkowana na zdobycie kompetencji językowych, pozwalających na komunikację na poziomie średniozaawansowanym. Absolwent tego poziomu wykazuje się następującymi kompetencjami językowymi:

Słuchanie - Hören

Potrafi zrozumieć główne kwestie, gdy używany jest jasny standardowy język i chodzi w nich o rzeczy znane z pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi wychwycić główne informacje z wielu programów radiowych lub telewizyjnych dotyczących bieżących wydarzeń i tematów ze swojej dziedziny zawodowej czy obszaru zainteresowań, jeśli mowa jest stosunkowo wolna i jasna.


Czytanie - Lesen

Rozumie teksty, które zawierają głównie bardzo popularny język życia codziennego lub zawodowego. Rozumie prywatne listy, które opowiadają o wydarzeniach, uczuciach i życzeniach.


Mówienie - Sprechen

Poradzi sobie z większością sytuacji, jakie spotyka się podczas podróży po krajach niemieckiego obszaru językowego. Może brać udział bez przygotowania w rozmowach na tematy, które są mu znane, które go osobiście interesują lub dotyczą tematów życia codziennego, takich jak rodzina, hobby, praca, podróże, bieżące wydarzenia.

Potrafi użyć prostych zdań powiązanych ze sobą, aby opisać doświadczenia i wydarzenia lub swoje marzenia, nadzieje i cele. Potrafi krótko wyjaśnić i uzasadnić swoje opinie i plany. Potrafi opowiedzieć historię lub opowiedzieć fabułę książki lub filmu i opisać swoje reakcje.

Mówienie - Sprechen

Potrafi pisać proste, spójne teksty na znane mu lub interesujące go tematy. Potrafi pisać osobiste listy i relacjonować swoje przeżycia i wrażenia.

Kursy języka niemieckiego online na poziomie B2

Nauka języka niemieckiego online osób aspirujących do poziomu zaawansowania B2 jest ukierunkowana na zdobycie kompetencji językowych, pozwalających na komunikację na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Absolwent tego poziomu wykazuje się następującymi kompetencjami językowymi:

Kursy języka niemieckiego online na poziomie B2

Słuchanie - Hören

Potrafi zrozumieć dłuższe przemówienia i wykłady, a także zrozumieć złożone argumenty, jeśli jest w miarę zaznajomiony z tematem. Rozumie większość programów informacyjnych i bieżących relacji telewizyjnych. Rozumie większość filmów, o ile występuje w nich standardowy język.

Czytanie - Lesen

Potrafi czytać i rozumieć artykuły i raporty dotyczące współczesnych problemów, w których autorzy reprezentują określoną postawę lub punkt widzenia. Rozumie współczesną prozę literacką.

Mówienie - Sprechen

Potrafi komunikować się na tyle spontanicznie i płynnie, że normalna rozmowa z native speakerem staje się możliwa. Potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji w znanych sytuacjach oraz uzasadniać swoje poglądy i ich bronić.

Potrafi przedstawić jasną i szczegółową prezentację na wiele tematów z zakresu swoich zainteresowań. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na aktualny temat oraz wskazać zalety i wady różnych opcji.

Pisanie - Schreiben

Potrafię napisać jasny, szczegółowy tekst na różne tematy, które go interesują. Potrafi przedstawić informacje w eseju lub raporcie, lub przedstawić argumenty i kontrargumenty za lub przeciw określonemu punktowi widzenia. Potrafi pisać listy, interpretując opisywane wydarzenia i swoje doświadczenia w indywidualny sposób.

Kursy języka niemieckiego online na poziomie C1

Nauka języka niemieckiego online osób aspirujących do poziomu zaawansowania C1 jest ukierunkowana na zdobycie kompetencji językowych, pozwalających na komunikację na poziomie zaawansowanym. Absolwent tego poziomu wykazuje się następującymi kompetencjami językowymi:

Kursy języka niemieckiego online na poziomie C1

Słuchanie - Hören

Może śledzić dłuższe przemówienia, nawet jeśli ich struktura nie jest jasna, a powiązania pomiędzy poszczególnymi fragmentami nie są wyraźnie wyrażone. Potrafi zrozumieć programy telewizyjne i filmy bez większego wysiłku.

Czytanie - Lesen

Rozumie długie, złożone teksty faktograficzne i literackie oraz dostrzega różnice stylistyczne. Rozumie artykuły techniczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie mieszczą się one w znanej mu dziedzinie wiedzy.

Mówienie - Sprechen

Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie bez konieczności szukania słów. Potrafi efektywnie i elastycznie posługiwać się językiem w życiu towarzyskim i zawodowym. Potrafi precyzyjnie i umiejętnie łączyć swoje przemyślenia i opinie z poglądami artykułowanymi przez innych uczestników dialogu.

Potrafi szczegółowo przedstawiać złożone zagadnienia i łączyć ze sobą tematy, konkretnie wyjaśniać aspekty przedstawianych zagadnień i odpowiednio podsumowywać swój punkt widzenia.

Mówienie - Sprechen

Potrafi wypowiedzieć się na piśmie w sposób jasny i uporządkowany oraz szczegółowo przedstawić swoje poglądy. Potrafi pisać o skomplikowanych zagadnieniach w listach, esejach lub raportach oraz podkreślać aspekty, które są dla niego ważne. Potrafi wybrać styl swoich tekstów w zależności od ich adresata.

Kursy języka niemieckiego online na poziomie C2

Nauka języka niemieckiego online osób aspirujących do poziomu zaawansowania C2 jest ukierunkowana na zdobycie kompetencji językowych, pozwalających na komunikację na poziomie biegłym. Absolwent tego poziomu wykazuje się następującymi kompetencjami językowymi:

Kursy języka niemieckiego online na poziomie C2

Słuchanie - Hören

Nie ma trudności ze zrozumieniem języka mówionego, niezależnie od tego, czy jest on odbierany „na żywo”, czy w mediach, nawet gdy mówi się szybko. Potrzebuje tylko trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do konkretnego akcentu.

Czytanie - Lesen

Potrafi z łatwością czytać praktycznie każdy rodzaj tekstu pisanego, nawet jeśli jest on abstrakcyjny lub złożony pod względem treści i języka, na przykład podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

Mówienie - Sprechen

Z łatwością może brać udział we wszystkich rozmowach i dyskusjach, zna idiomy i wyrażenia mowy potocznej. Potrafi mówić płynnie, a także precyzyjnie wyrażać niuanse znaczeniowe. Jeśli ma trudności z wyrażeniem jakiejś kwestii, może zacząć od nowa i przeformułować ją tak sprawnie, że rozmówca tego nie zauważy.

Potrafię przedstawić i omówić fakty jasno, płynnie i odpowiednio w stylu danej sytuacji; Potrafię uporządkować moją prezentację w sposób logiczny, dzięki czemu odbiorcy łatwiej rozpoznają ważne punkty i zapamiętują je.

Mówienie - Sprechen

Potrafi pisać jasno, płynnie i stylistycznie, różnicując styl w zależności od celu wypowiedzi pisemnej. Potrafi pisać wyrafinowane listy i złożone raporty lub artykuły, które prezentują temat w dobrze ustrukturyzowany sposób, ułatwiający czytelnikowi rozpoznać ważne punkty i je zapamiętać. Potrafi streścić i omówić teksty specjalistyczne i dzieła literackie na piśmie.

*) Opracowano na podstawie: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen; Langenscheidt-Verlag München