NAUCZYCIELE

 • Co nas wyróżnia?

 • Konstruktywna krytyka szkolnej edukacji językowej.

 • Jakimi jesteśmy nauczycielami?

 • Młodymi duchem o pogodnym usposobieniu.

 • W czym się specjalizujemy?

 • W przyspieszonym nauczaniu języka niemieckiego przez Internet.


 • Jakie mamy wykształcenie?

 • Jesteśmy magistrami filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej.

 • Jakie mamy doświadczenie zawodowe?

 • Nauczaliśmy na wszystkich etapach kształcenia językowego.

 • Do jakich egzaminów przygotowujemy?

 • Matura, Goethe-Zertifikat (B1, B2, KDS, GDS), DSD, TELC.


 • Jakie mamy doświadczenie językowe?

 • Takie, jakie dają życie i studia w Niemczech.

 • Realia krajów niemieckojęzycznych?

 • Znamy z własnego doświadczenia.

 • Znajomość języka codziennego?

 • Znamy zarówno język wysoki, jak i potoczny.