SZKOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO ONLINE

deutschschule PL

Stwierdzenie niedostatecznej poprawności tłumaczeń niemieckojęzycznej dokumentacji medycznej pacjentów stało się impulsem do podjęcia przez nas działalności tłumaczeniowej konsultowanej medycznie w ramach projektu Medizin und Deutsch. Praktyczny dostęp do terminologii medycznej otwiera przed nami również możliwość zastosowania tej wiedzy w ramach kształcenia językowego. Korzystamy z tej kompetencji, oferując przedstawicielom zawodów medycznych naukę medycznego języka niemieckiego na poziomach B2-C1/C2).

Z możliwości kształcenia językowego na poziomie wysoko zaawansowanym narodziła się idea założenia szkoły internetowej specjalizującej się w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-B2/C1).

Terminy niemiecki online oraz niemiecki intesywnie online wyznaczają pierwszy etap projektu kształceniowego dedeutschschule PL - Szkoła Języka Niemieckiego ONLINE. Szczegóły dotyczące tych kursów można znaleźć pod zakładką KURSY.

Na bazie metodyki stosowanej w ramach kursów niemiecki online oraz niemiecki intensywnie online rozwijać będziemy kolejny etap projektu pod nazwą deutschschule.pl – Szkoła Języków Obcych ONLINE . Początek wdrożenia tego projektu planowany jest w drugim semestrze roku szkolnego 2021/22.


O nas

Projekt Medizin und Deutsch i deutschschule PL prowadzą:

  • Alina Strąg-Lemanowicz, lekarz medycyny; specjalista onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej; prowadząca praktykę pod nazwą ISPL Alina Stlrąg-Lemanowicz; właściciel deutschschule PL

  • Jarosław Lemanowicz, magister filologii germańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); Diplom-Sozialpädagoge (Universität Gesamthochschule Siegen/Niemcy); tłumacz języka niemieckiego (specjalność: medycyna); nauczyciel języka niemieckiego; metodyk deutschschule PL