deutschschule PL

SZKOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO ONLINE

kursy języka niemieckiego

Kim jesteśmy?

  • Jesteśmy nową szkołą języka niemieckiego online.

  • Uważamy, że język polski ułatwia naukę języka niemieckiego.

  • Stosujemy techniki dydaktyczne, przyspieszające naukę języka niemieckiego.

Jeżeli chcesz przyspieszyć – ucz się z nami!

Zapraszamy na bezpłatną lekcję próbną!

Jaro Leman - deutschschule PL
kursy języka niemieckiego

Kursy języka niemieckiego online

  • Prowadzimy kursy języka niemieckiego online dla osób prywatnych i firm.

  • Oferujemy lekcje w parach i lekcje indywidualne.

  • Dopasowujemy terminy do potrzeb uczniów.

  • Diagnozujemy stan wiedzy językowej.

  • Indywidualizujemy treści kształcenia.

  • Uczymy z radością i satysfakcją :)

Język polski jako rezerwuar skojarzeń

Historia dydaktyki języków obcych to przede wszystkim historia metod nauczania, które od starożytności do współczesności zyskiwały najbardziej na znaczeniu wśród nauczycieli języków obcych i ich uczniów.

Różnicowanie się metod odbywało się wzdłuż różnych osi. Jedną z nich była rola, jaką przypisywano w poszczególnych metodach wykorzystaniu języka ojczystego na lekcji języka obcego. Na przeciwległych biegunach tego aspektu dydaktyki znajduje się metoda bezpośrednia i metoda bilingwalna. Obie metody są praktykowane po dziś dzień. Podczas gdy popularyzatorzy metody bezpośredniej preferowali naukę języka obcego bez pomocy języka ojczystego w procesie dydaktycznym, praktycy metody bilingwalnej stosowali programowo język ojczysty, na przykład do ćwiczenia struktur leksykalno-gramatycznych.

Niemal automatycznie powstaje w tym kontekście pytanie: Które podejście jest bardziej efektywne? Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się logiczna:

... dalej ...

Rozwojowi umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, towarzyszy rozwój sieci neuronalnej w mózgu rozwijającego się człowieka. Sieć neuronalna nie miałaby tylu impulsów do rozrastania się, gdyby nie ciągle rozwijane kompetencje językowe. Wraz z rozwojem sprawności językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) tworzy się świadomość poprawności języka oraz świadomość systemu gramatycznego. Inna jest ta świadomość u przeciętnego maturzysty, a inna u nauczyciela języka obcego, niemiej jednak zarówno kompetencje językowe, jak i świadomość poszczególnych elementów współtworzących system językowy stanowi rezerwuar umiejętności i wiedzy językowej, a więc także oczywistych i potencjalnych skojarzeń, które powstają zwłaszcza wtedy, gdy uczymy się nowego języka. Świadoma rezygnacja z języka ojczystego jako medium pierwszego nabytego przez człowieka systemu językowego to świadoma rezygnacja z tych skojarzeń, rezygnacja z tego gigantycznego rezerwuaru językowego.

Systemowe zastosowania języka ojczystego w procesie dydaktycznym nie oznacza rzecz jasna wypierania języka obcego przez język ojczysty. Lekcja języka obcego jest tym lepsza, im więcej w niej docelowego języka. Lepsze zrozumienie struktur gramatycznych przetłumaczonych na język ojczysty toruje de facto drogę do częstszego i bardziej świadomego użycia języka obcego na lekcji.

W deutschschule PL chcemy korzystać z rezerwuaru języka polskiego, gdzie tylko się da. Nie może być przecież inaczej, gdy mamy do czynienia z tak potężną pomocą dydaktyczną, jaką jest dla Polaków język polski, Szkoła języków obcych online, a nasza Szkoła Języka niemieckiego ONLINE w szczególności, identyfikuje tę pomoc jako medium przyspieszające kursy języka niemieckiego online, i to zarówno te w formule niemiecki online, jak i niemiecki intensywnie online.


Niemiecki intensywnie

Spośród osób uczących się języka obcego te odnoszą sukces, które skutecznie powtarzają i utrwalają materiał językowy. Nie dziwi więc fakt, że osoby uczące się języka niemieckiego w Niemczech czy Austrii zazwyczaj robią szybsze postępy w skutecznej komunikacji. Dzieje się tak, ponieważ pobyt w kraju przyswajanego języka wiąże się z jego ciągłym powtarzaniem we wszystkich regularnie występujących sytuacjach. To ciągłe oddziaływanie języka ulega wzmocnieniu poprzez wpływ mediów. Takie naturalne środowisko językowe staje się komfortowe, gdy poznajemy rodzimych użytkowników języka, z którymi nawiązujemy przyjazne relacje. W idealnym przypadku żyjemy w kraju języka docelowego i towarzyszy nam doświadczony nauczyciel, który pokazuje nam najkrótsze ścieżki wiodące do pełnej samodzielności językowej.

Cóż zatem można zrobić, kiedy wyjazd do jednego z krajów języka niemieckiego dopiero przed nami? Problem przecież w tym, że nie mamy tyle czasu na naukę języka, ile mają dzieci uczące się języka ojczystego. Cóż więc możemy zrobić, aby przyspieszyć? - Musimy szukać takiego środowiska nauki, które - chociaż nienaturalne, zagwarantuje nam taką liczbę powtórzeń zwrotów, wyrażeń, zdań i taką liczbę ćwiczeń wszystkich czterech kompetencji językowych, która pozwoli na przejście powtarzanych kwestii do pamięci długotrwałej.

... dalej ...

W Internecie znajdziemy wiele narzędzi (aplikacji) ułatwiających zapamiętywanie i utrwalanie materiału. Ich dostępność poprzez smartfon sprawia, że materiał możemy powtarzać właściwie niemalże zawsze i wszędzie. W samej rzeczy obserwacje wykazały, że efektywność tych aplikacji utrzymuje się tylko przez pewien, indywidualnie zróżnicowany czas. Po początkowej fazie wysokiej efektywności następuje faza, w której użytkownikom coraz trudniej jest rozpocząć naukę. Wielu potem rzuca ręcznik.

Temu zjawisku przeciwdziałamy w deutschschule PL, kombinując zastosowanie aplikacji opartej na algorytmie optymalizującym odstępy między powtórkami z autorskim harmonogramem powtórek, opracowanym na potrzeby intensywnego nauczania języka niemieckiego. W gruncie rzeczy wykorzystujemy tutaj zasadę podwójnego zabezpieczenia, na której dobrze wychodzą zarówno nasi Uczniowie, jak i nauczyciele. Tak pojęta nauka języka niemieckiego online jest nie tylko intensywna, ale i efektywna.

Spójna metodyka

Organizacja edukacyjna, która wypracuje swój własny system pracy dydaktycznej, okaże się szkołą z prawdziwego zdarzenia. Ten system to rodzaj wspólnego mianownika, łączącego działania dydaktyczne wszystkich nauczycieli, którego głównym elementem składowym jest metodyka nauczania.

Metodyka nauczania języka obcego to następujące po sobie procedury dydaktyczne, którymi zawiaduje nauczyciel. Nauczyciel nie jest przypadkowym lektorem mówiącym jedynie w języku obcym, to specjalista, który potrafi stawiać diagnozy dydaktyczne i na ich podstawie wskazywać najkrótsze drogi do osiągnięcia samodzielności komunikacyjnej.

Tym tropem podążamy w naszej Szkole. Stosowaną przez nas metodykę klasyfikujemy jako wariant metody bilingwalnej, uzupełnionej o skuteczne techniki dydaktyczne, pochodzące z innych metod. Poszczególne składowe metodyki deutschschule PL, odnoszące się do zarówno trybu kursowego niemiecki online, jak również niemiecki intensywnie online, prezentujemy pod zakładką Metodyka.

Innowacje dydaktyczne

Optymalna metoda nauczania języka obcego, w samej rzeczy funkcjonująca jedynie w teorii, czerpie z różnych innych metod to, co w nich najskuteczniejsze. Takie syntetyczne podejście, chociaż samo w sobie nie nowe, jest o tyle innowacyjnym podejściem, o ile konstelacja wybranych elementów różnych metod, tworzy nowy, efektywnie działający system technik dydaktycznych.

System budowany w ten sposób napotyka jednak w kontekście kursów języków obcych na ograniczenia. Elementem ograniczającym mnogość stosowanych technik dydaktycznych o porównywalnej skuteczności jest czas trwania i intensywność kursu językowego. Jest to trudność natury obiektywnej, która wymaga dokonania wyboru ograniczonej liczby technik wiodących i wspierających.

Z zestawienia technik wywodzących się z różnych kontekstów dydaktycznych powstają korelacje, które niekiedy skutkują nowymi rozwiązaniami dydaktycznymi. I tak na przykład stosowana przez nas technika kodów zdaniowych w połączeniu z techniką memoryzacyjną odwołująca się do pierwszych liter słów oraz techniką wizualizacji struktur gramatycznych zaowocowało powstaniem gry Glossarium-System PLl, która wykorzystywana jest przez nas jako pomoc dydaktyczna ułatwiająca przyswojenie struktur niemieckiego zdania pojedynczego. Prezentacja gry znajdzie się wkrótce na naszym blogu.

Podsumowując: nauka języka niemieckiego online, którą wspierają nasze kursy języka niemieckiego online, jest oparta na dwóch rodzajach innowacji dydaktycznych – tych, które tworzyły innowacyjność metody bilingwalnej, oraz innowacje dydaktyczne, które skłoniły nas do wdrożenia projektu deutschschule PL – Szkoła Języka Niemieckiego ONLINE. Projekt ten znajdzie kontynuację w postaci przedsięwzięcia deutschschule PL – Szkoła Języków Obcych ONLINE.